ما راه حل شما هستیم

سوالات متداول

پرسشهای مربوط به خرید باتری

 • • آیا فقط ارزان بودن نوعی از باتری دلیل خرید آن می باشد؟

  یک باتری با کیفیت خوب در صورت نگهداری مناسب حدود 1.5 سال می تواند کار کند. هدف اولیه از استفاده از یک باتری استارت زدن، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن، روشنایی و دیگر مصرف کننده هایی است به مقدار انرژی بیشتر از ظرفیت سیستم شارژ نیازمندند . برای مثال در موقعی که موتور کار نمی کند(idling). ثانیاٌ یک باتری اتومبیل توان الکتریکی سیستم را در موقعی که سیستم شارژ فعال نیست، فراهم می کند.
  سن یک باتری به ریزش مواد فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبساط این صفحات که در طول فرآیند شارژ و دشارژ اتفاق می افتد بستگی دارد. دشارژ عمیق(deep discharge)، گرما و لرزش مراحل تخریب آن را تسریع می کنند و عاقبت رسوب تشکیل می شود و سبب اتصال کوتاه می شود. علت اصلی دیگری که باعث تخریب باتری ها می شود سولفاته شدن آنهاست .
  هنگامی که باتری ها به صورت دشارژ انبار شوند یا برای بیشتر از 6 ماه انبار شوند. سولفات سرب صفحات را سخت و چگال می کند و توانایی شارژ شدن باتری کاهش می یابد و یا به طور کلی از بین می رود و مواد فعال صفحات دیگر قابلیت تحمل جریان دشارژ را ندارند و باتری از کار خواهد افتاد. تحقیقات اخیر نشان داده در یک هوای گرم(بدترین محیط برای کار باتری) میانگین طول عمر یک باتری اتومبیل با کیفیت خوب به نصف كاهش می یابد. استارت زدن بیجا (Slow Cranking) خصوصاً در هوای سرد مشخصه خوبی است که نشان می دهد باتری در حال خراب شدن است و این باتری باید تست شود. دشارژ عمیق باتریها معمولاً در زمان های نامناسب اتفاق می افتد، برای مثال بعد از روشن کردن خودرو توسط اتصال باتری به باتری (Jump start).

 • • مواردی که برای خرید یک باتری باید به آنها توجه کرد

  استراتژی خرید باتری که برای مناطق سردسیر با مناطقی که دارای وضعیت آب و هوایی گرم هستند، متفاوت است. در جایی که هوا سردتر است مقدار CCA زیاد مهمترین شاخصه است در حالی که در آب و هوای گرم مقدار RC زیاد هنگامی که مقدار CCA برابر با OEM (جریان استارت در هوای سرد اعلام شده توسط سازنده خودرو) موجود باشد، مهمتر است.
  پرسشهای مربوط به کار و نگهداری باتری

 • • نگهداری پیشگیرانه باتری

  بررسی سطح الکترولیت، محکم بودن سر باتری ها (hold down clamps)، تمییز کردن سطوح خورده شده قطب و سر باتری، چک کردن تسمه دینام، همه برای نگهداری پیشگیرانه یک باتری لازم می باشد. تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی به نوع باتری و شرایط آب و هوایی دارد اما باید حداقل یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این مراقبت دوره ای انجام شود.
  اگر سطح الکترولیت در باتری های غیر سیلد (non-sealed) پائین است، تا سطح مشخص شده توسط سازنده باتری یا (2 میلی متر بالاتر از سطح صفحات)، باتری را از آب مقطر پر کنید. توجه داشته باشید که بیش از اندازه خصوصاً در گرما آن را از آب پر نکنید.

 • • چگونگی تست کردن یک باتری

  جواب: چهار گام برای تست یک باتری اتومبیل وجود دارد: بازرسی، برطرف کردن شارژ سطحی، تست وضعیت شارژ (SOC) و تست بار (Load test)
  برای تست یک باتری (یا عیب یابی سیستم شارژ یا سیستم الکتریکی)، به یک ولتمتر دیجیتال با دقت 5,0٪ یا بالاتر نیاز است. برای یک باتری غیر سیلد به یک هیدرومتر تصحیح کننده دما (temperature compensating) نیاز می باشد.

  *بازرسی
  بازرسی چشمی را جهت بررسی آسیبهای ظاهری از قبیل شل شدن تسمه دینام، کاهش الکترولیت، خوردگی کابل ها یا سر باتریها، شل شدن بست های نگهدارنده باتری یا کابل های سر باتریها یا شکستگی جعبه انجام دهید.

  *برطرف کردن شارژ سطحی
  اگر باتری تازه شارژ شده یا اتوموبیل در حال کارکردن بوده است، شارژ سطحی باتری را به یکی از روشهای زیر برطرف نمایید:
  - اجازه دهید باتری 2 الی 3 ساعت کار نکند

  - چراغهای جلوی اتوموبیل را به مدت 5 دقیقه با نور بالا روشن کنید و سپس در حدود 5 دقیقه صبر کنید.
  - با یک تست کننده بار باتری، یک بار (load) را با مقدار نصف جریان CCA باتری به مدت 15 ثانیه اعمال کنید و به مدت 5 دقیقه صبر کنید.

 • • تست وضعیت شارژ (State – Of - Charge)

  با استفاده از جدول زیر موقعیت شارژ باتری را مشخص می کنید.

   میانگین دانسیته اسید هر سل (Cell)

   مقدار تقریبی وضعیت شارژ

   ولتاژ مدار باز باتری

   1.265

   100 %

   12.65

   1.225

  75 %

  12.45 

  1.190 

  50 %

  12.24 

  1.155

  25 %

  12.06

  1.120

  0 %

  11.89


  برای باتری های غیر سیلد (non-sealed)، دانسیته اسید خانه باتری را توسط هیدرومتر و ولتاژ ترمینال باتری را توسط ولت متر دیجیتال، در صورتی که موتور خاموش است بررسی کنید. در مورد باتریهای سیلد، اندازه گیری ولتاژ باتری در صورتی که موتور خاموش است توسط ولت متر دقیق دیجیتالی بهترین راه برای تشخیص وضعیت شارژ است. برخی باتریها دارای یک هیدرومتر سرخود (built – in hydrometer) هستند که فقط وضعیت شارژ را در یک خانه از شش خانه (cell) اندازه گیری می کنند. اگر نشانگر (indicator) باتری بی رنگ یا زرد کمرنگ باشد، سطح الکترولیت باتری پائین بوده و باید قبل از استفاده از آن به اندازه کافی پر شود و در صورتی که باتری از نوع سیلد است، باتری باید تعویض گردد. (هیدرومتر سرخود یا همان چشمی (magic eye) دریچه ای شفاف و قابل مشاهده است که امروزه بر روی اغلب باتریهای سیلد نصب می گردد و توسط آن می توان وضعیت باتری را با توجه به تغییر رنگ مشاهده شده در آن پیش بینی کرد).
  اگر وضعیت شارژ کمتر از 75٪ باشد و مقدار دانسیته اسید یا مقدار ولتاژ یا هیدرومتر سرخود (built – in hydrometer) وضعیت بدی را نشان بدهد (سیاه رنگ شدن نشانگر) این نتیجه به دست می آید که باتری قبل از استفاده نیاز به شارژ مجدد دارد. اگر حداقل یکی از شرایط زیر برای باتری پیش آمد باتری را تعویض کنید.
  - اگر بین کمترین و بیشترین مقدار قرائت شده دانسیته اسید سل های باتری، 0.05 یا بیشتر اختلاف وجود دارد نشان دهنده این مطلب است که یک سل ضعیف یا خراب در باتری موجود می باشد.
  - اگر باتری حداقل به مقدار 75٪ از مقدار شارژ کامل خود شارژ نمی شود یا اگر هیدرومتر سرخود (built – in hydrometer) هنوز وضعیت "خوب" را نشان نمی دهد (معمولا ًسبز، که نشان دهنده 65٪ وضعیت شارژ کامل می باشد).
  - اگر ولت متر دیجیتال 0 ولت را نشان می دهد یعنی یک سل قطع شده (open cell) وجود دارد.
  - اگر ولت متر دیجیتال 10.45 تا 10.65 ولت رانشان می دهد یعنی یک سال اتصال کوتاه شده (shorted cell) وجود دارد. اتصال کوتاه توسط اتصال صفحات به یکدیگر یا ته نشین شدن مواد فعال پلیت یا ایجاد اتصالات درختی بین صفحات (treeing) ایجاد می شود
  *تست بار (Load test)
  اگر وضعیت شارژ باتری75٪ یا بیشتراز این مقدار است یا وضعیت "خوب" (good) در هیدرومتر سرخود نشان داده می شود (رنگ سبز)، تست بار باتری را با یکی از روش های زیر انجام دهید:
  * چراغ جلو ماشین را در وضعیت نور بالا به مدت 5 دقیقه قرار دهید.
  * جرقه زدن (ignition) را غیر فعال کنید (وایر دلکو را جدا کنید یا وایر شمع را جدا کنید) و موتور را استارت زدن به مدت 15 ثانیه بچرخانید.
  *با یک تست کننده بار باتری، باری به اندازه نصف مقدار CCA (جریان استارت در هوای سرد) باتری به مدت 15 ثانیه اعمال کنید.
  *با یک تست کننده بار باتری، باری به اندازه نصف مقدار OEM (جریان استارت در هوای سرد اعلام شده توسط سازنده خودرو) به مدت 15 ثانیه اعمال کنید.
  در طول تست بار، ولتاژ یک باتری سالم دارای الکترولیت نباید کمتر از 9.7 ولت در دمای 26.7 درجه سانتیگراد باشد.
  اگر دمای الکترولیت بیشتر از 26.7 درجه سانتیگراد است، به ازای هر 5.5 درجه بیشتر از 26.7 درجه سانتیگراد تا موقعیکه دما به 37.7 درجه سانتیگراد برسد، 0.1 ولت به ولتاژ اضافه کنید و اگر کمتر از 26.7 درجه سانتیگراد است به ازای هر 5.6 درجه کاهش دما تا زمانی که به 4.4 درجه سانتیگراد برسید، 0.1 ولت از آن مقدار کم کنید . بعد از این که بار تخلیه شد، 5 دقیقه صبر کنید ومیزان شارژ باتری باید به 50٪ وضعیت شارژ کامل خود یا بالاتر بازگردد.
  اگر باتری کمتر از مینیمم ولتاژ تست (test voltage) را نشان دهد باتری شارژ خود را بازنگردانده و توانایی روشن کردن موتور را ندارد و باید آن را تعویض کرد.
  اگر باتری این تست را درست جواب دهد باید ٱن را مجدداً شارژ نمائید تا باتری با ماکزیمم عملکرد، کار کند.

 • • چگونگی بررسی سالم بودن سیستم شارژ

  سیستم شارژ اتومبیل شامل یک دینام، یک رگولاتور ولتاژ (آفتامات)، باتری و لامپ هشدار یا آمپر دینام می باشد. زمانی که موتور در حال حرکت است، هدف آن مهیا کردن توان برای بار الکتریکی اتومبیل (برای مثال جرقه زنی، روشنائی، لوازم الکتریکی و ...) و شارژ باتری اتومبیل می باشد. زمانی که سیستم شارژ از کار می افتد، معمولاً یک لامپ هشدار روشن خواهد شد یا آمپر دینام وضعیت "خوب" (good) را نشان نمی دهد رایج ترین عوامل خوب کار نکردن سیستم شارژ، لق شدن، فرسوده شدن یا پاره شدن تسمه دینام می باشد. بنابراین ابتدا باید تسمه دینام را بررسی کرد. اگر تسمه دینام سالم است با استفاده از یک باتری سالم دور موتور را برای مدت دو دقیقه به2000RPM یا بیشتر (با در نظر گرفتن دمای محیط و بار (load)) برسانید. ولتاژ باتری باید به مقدار 13 تا 1,15ولت افزایش یابد. در اکثر خودروها در یک روز گرم مقدار ولتاژ بین 14 تا 5,14 ولت اندازه گیری خواهد شد.
  اغلب رگولاتورهای ولتاژ یا آفتامات ها، دارای جبران کننده دما (temperature compensated) برای شارژ درست باتری تحت شرایط مختلف محیطی هستند. هنگامی که دمای محیط کاهش می یابد، ولتاژ شارژ جهت غلبه بر مقاومت بالای باتری افزایش می یابد. بلعکس، وقتی که دمای محیط افزایش می یابد، ولتاژ شارژ کاهش می یابد.
  سایر مواردی که بر ولتاژ شارژ اثر گذارند عبارتند از: شرایط باتری، وضعیت شارژ، بار الکتریکی، سطح و خلوص الکترولیت
  اگر ولتاژ بین دو قطب کمتر از 13 ولت و تست باتری بعد از شارژ مجدد خوب باشد یا اگر هنوز شارژ نگهداشتن آن با مشکل مواجه است ولتاژ و جریان خروجی سیستم شارژ و بار پارازیتزیک اتومبیل را با قطع بودن کلید (key off) تست کنید. یک دینام با تسمه (belt) شل یا دیود خراب، جریان خروجی دینام را کاهش خواهد داد.
  اگر ولتاژ خروجی بیش از15.1 ولت در دمای محیطی بالاتر از دمای انجماد است، سطح الکترولیت باتری پائین است یا بوی "تخم مرغ فاسد شده" در اطراف باتری به مشام می رسد، بنابراین احتمالاً باتری دچار شارژ بیش از حد (over charge) شده است و سیستم شارژ باید تست شود.

 • • روش استارت زدن با اتصال باتری خودرو به باتری کمکی (Jump start)

  در هوای سرد، یک کابل تقویت کننده مناسب با کیفیت خوب با شماره سیم 4 تا6 لازم است تا جریان کافی را به منظور روشن کردن موتور یک اتومبیل از کار افتاده، فراهم کند. هرچه شماره سیم کوچکتر باشد، یعنی قطر سیم بزرگتر باشد، بهتر است . موتور برخی از اتومبیل ها در مدت استارت باتری به باتری باید روشن باشند. به هر صورت استارت زدن اتومبیل خراب توسط یک موتور اتومبیل سالم با موتور می تواند از بوجود آمدن دو خودروی خراب جلوگیری کند. اجازه ندهید که گیره های کابل کمکی اتصال (booster cable) با یک دیگر تماس پیدا کنند و یا گیره مثبت با بدنه خودرو یا بدنه موتور تماس یابد.

  1) اگر دمای هوا، کمتر از دمای منجمد شدن است، بررسی کنید که الکترولیت در باتری معیوب منجمد نشده باشد. اگر الکترولیت منجمد شده، اجازه دهید که پیش از کار کردن یخ آن ذوب شود. یک باتری دشارژ شده که ولتاژ آن به اندازه 12 ولت یا کمتر یا دانسیته آن 1.14 یا کمتر است، تقریباً در دمای ℃15 یخ خواهد زد.
  2) بدون لمس اتومبیل، همه مصرف کننده های غیر لازم و چراغهای هر دو ماشین را خاموش کنید. مطمئن شوید که تهویه کافی وجود دارد و از عینک ایمنی استفاده کنید.
  3) ماشینی که باتری سالم دارد را روشن کنید واجازه دهید که حداقل برای2 تا 3 دقیقه با سرعت زیاد در حالت خلاص (idle) کار کند تا قبل از شروع کار، باتری خود را شارژ کند.
  4) گیره کابل کمکی مثبت (معمولاً قرمز) را به ترمینال مثبت روی باتری خراب وصل کنید. گیره انتهای دیگر کابل کمکی مثبت را به ترمینال مثبت باتری سالم اتصال دهید.
  5) گیره کابل کمکی منفی (معمولاً سیاه) را به ترمینال منفی بر روی باتری سالم وصل کنید و سر دیگر گیره کابل متصل کننده منفی را به مکانی تمیز و بدون رنگ بر روی بدنه موتور یا بدنه اتومبیل که باتری آن از کار افتاده و دور از باتری اتصال دهید.
  6) اجازه دهید اتومبیل سالم با دور موتور بالا برای 5 دقیقه یا بیشتر جهت فرصت دادن به باتری معیوب برای شارژ شدن و گرم شدن الکترولیت آن، در حالت خلاص (idle) کار کند.
  7) اتومبیل از کار افتاده را روشن کنید و اجازه دهید که با دور موتور بالا در حالت خلاص (idle) کار کند. اگر اتومبیل
  بار اول استارت نخورد، اتصالات را مجدداً چک کنید، چند دقیقه صبر کنید و مجدداً سعی کنید.
  8) کابل های کمکی را به صورت عکس آن چه در بالا گفته شده قطع نمائید و ابتدا گیره منفی را از بر روی بدنه ماشین یا بدنه موتور اتومبیلی که قبلاً کار نمی کرد به منظور کم کردن احتمال انفجار جدا کنید.
  9) جهت پی بردن به علت دشارژ عمیق و آسیب های احتمالی باتری، در نخستین فرصتی که بدست آوردید باتری از کار افتاده را کاملاً شارژ و تست کنید.

 • • جریان استارت در هوای سرد (CCA-cold cranking amps)

  بیشترین توجه باید به مقدار CCA باتری صورت پذیرد تا با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی دارای مقداری برابر یا بیشتر از OEM (جریان استارت مورد نیاز واعلام شده توسط سازنده خودرو) باشد.
  مقدار CCA، بار دشارژ شده بر حسب آمپر است که یک باتری دارای شارژ کامل در -17.8℃ می تواند به مدت 30 ثانیه تحویل دهد درحالیکه ولتاژ آن بالاتر از2,7 ولت باقی بماند.
  باتری ها بعضی وقتها توسط مقدار آمپر استارت ((CA) cranking performance amps) یا آمپر استارت شناورهای دریایی (MCA) که در 0 ℃ اندازه گیری شده یا آمپر استارت گرم ((HCA) Hot cranking amps) در 26.7 ℃ به صورت تبلیغاتی معرفی می شوند، که مقدار کلیه این موارد برابر مقدار CCA نیست.
  توجه کنید که مقادیر CA، MCA یا HCA سبب گمراهی نشوند. برای تبدیل CA به CCA، مقدار CA را در عدد 8,0 ضرب کنید و برای تبدیل HCA به CCA، HCA را در عدد 69,0 ضرب کنید.
  در آب و هوای گرم، تهیه باتریهایی با مقدار CCA، 2 یا 3 برابر بیش از CCA معمول که از مقدار OEM مورد نیاز بیشتر باشد، به هدر دادن پول است در صورتیکه در شرایط آب و هوایی سردتر مقدار CCA بیشتر، بهتر است زیرا که نیروی لازم برای استارت زدن یک موتور سرد را افزایش داده و جبران ناتوانی باتری در هوای سرد را می کند.
  هرچه باتری فرسوده تر گردد، توانائی آن در تولید CCA کاهش می یابد.
  سن باتری ها نیز با توانائی آنها در CCA رابطه عکس دارد.
  توان (نیرو) لازم برای استارت موتور دما (درجه °c) توان (نیرو) به دست آمده از باتری
  100 % 26.7 100 %
  155 % 0 65 %
  210 % -17.8 40 %
  350 % -35.5 25 %
  اگر ظرفیت CCA بیشتری لازم است، می توان دو یا تعداد بیشتری باتری 12 ولت را بصورت موازی به یکدیگر متصل کرد. عموماً برای داشتن باتری با مقدار بیشتر CCA باید مقدار بیشتری صفحه داشته باشیم زیرا لازمه تولید جریان بیشتر، داشتن یک سطح بزرگتراست

 • • ظرفیت ذخیره Reserve Capacity (RC)

  دومین پارامتر مهم باتری ها مقدار RC آنهاست و اهمیت آن به دلیل اثرات افزایش مقدار بار پارازیتی (در حالت کلید خاموش (Key Off)) و در مواقع اضطراری است. RC به معنی مدت دقایقی است که یک باتری با شارژ کامل در دمای 26.7 ℃ توانایی دشارژ شدن با جریان 25amps را تا زمانی که مقدار ولتاژ به 10.5 ولت برسد دارا می باشد. هرچه مقدار RC باتری بیشتر باشد، بهتر است. در یک آب و هوای گرم، اگر یک اتومبیل، مقدار OEM 360 آمپر برای استارت زدن نیاز داشته باشد، یک باتری با مقدار 400CCA آمپرو با مقدار RC، 120 دقیقه با الکترولیت از باتری با مقدار 1000CCA آمپر و مقدار 90 RC، دقیقه بهتر و مناسب تر است اگر RC بیشتر از مقداری که یک باتری می دهد لازم می باشد، می توان 2 باتری 6 ولتی را به صورت سری یا 2 یا چند باتری 12 ولتی را به صورت موازی به یکدیگر متصل کرد.
  عموماً باتری با مقدار RC بزرگتر به دلیل در برداشتن صفحات بیشتر و سرب بیشتر، سنگین تر خواهد بود.

 • • چگونگی نصب باتری

  وزن یک باتری خودرو بین 10 تا 20 کیلوگرم است و اولین سؤالی که پیش می آید چگونگی نصب آن است. دومین سؤال این که با باتریهای فرسوده اگر قابلیت معاوضه نداشته باشند چه کنیم؟
  1) به منظور کم کردن مشکلات ناشی از نشت اسید یا خوردگی، ترمینال های باتری و جعبه و سینی باتریهای کهنه و قدیمی را با آب شست و شو داده وتمیز کنید. خوردگی زیاد را با مخلوط کردن جوش شیرین (baking soda) و آب می توان خنثی کرد.
  همچنین کابل ها را به منظور جلوگیری از اشتباه در هنگام متصل کردن دوباره آنها به جای اولیه شان علامتگذاری کنید.
  2) ابتدا کابل منفی را جدا کنید. زیرا باعث می شود که امکان اتصال کوتاه باتری را در هنگام جابجائی کابل کاهش دهد. سپس کابل مثبت را جدا کنید و سپس میله بست نگهدارنده باتری را جدا کنید. اگر اتصالات نگه دارنده یا پایه نگه دارنده خراب و خورده شده است آن را عوض کنید. باتری های کهنه و خراب را از طریق معاوضه کردن آن با یک باتری جدید یا با تحویل دادن آن به یک مرکز بازیافت از خود دور کنید و همیشه به خاطر داشته باشید که یک باتری شامل مقدار زیادی سرب زیان آور واسید می باشد.
  3) بعد از جابجائی باتری قدیمی مطمئن شوید که سینی باتری و کابل های ترمینال یا اتصال دهنده ها تمیز هستند. با یک برس سیمی سطح داخل سر باتریها و قطب های باتری را تمیز کنید. اگر قطب ها، کابل ها یا پایه های نگهدارنده شدیداً خورده شده اند، آنها را عوض کنید. قطب ها یا کابل های خراب توانائی استارت زدن را کاهش می دهند.
  4) قطب ها و سر باتریها را با لایه ای از گریس (با دمای بالا) یا وازلین (vaseline) جهت جلوگیری از خوردگی بپوشانید.
  5) باتری جدید را به نحوی جایگزین کنید که کابل منفی به قطب منفی براحتی بتواند متصل شود. اتصال برعکس قطب های باتری سبب خسارت و صدمه زدن به سیستم برق اتومبیل می شود و نیز ممکن است سبب منفجر شدن باتری بشود.
  6) بعد از محکم کردن بست باتری، ابتدا کابل مثبت و سپس کابل منفی را وصل کنید.
  7) قبل از روشن کردن موتور سطح الکترولیت و سطح شارژ را بررسی کنید و در صورت نیاز به مقدار لازم آن را از آب مقطر پر کرده و به مقدار لازم نیز آن را شارژ کنید.
  جهت جلوگیری از پاک شدن حافظه کامپیوتر، کدها، تنظیمات رادیو باید باتری دومی را به صورت موازی پیش از جدا کردن باتری کهنه به آن متصل کنید. فندک اتومبیل (cigarette lighter) ساده ترین راه برای موازی کردن یک باتری کمکی با مدار برق اتومبیل می باشد .

 • • چگونگی شارژ مجدد باتریها

  علاوه بر رعایت موارد ایمنی کلی، رعایت این موارد نیز لازم می باشد:
  1) هرگز در صورتی که موتور روشن است اتصال کابل باتری را قطع نکنید. به دلیل اینکه باتری مثل یک فیلتر برای سیستم الکتریکی عمل می کند. الکتریسیته فیلتر نشده pulsating DC می تواند خسارات غیر قابل جبرانی را به وسائل الکتریکی گرانقیمت همچون کامپیوتر، رادیو، سیستم شارژ و ... وارد نماید.
  2) سطح الکترولیت را بررسی کنید و قبل از شارژ از عدم یخ زدگی آن اطمینان حاصل کنید.
  3)هرگز، در صورتی که الکترولیت بالای صفحات را پوشانده به آن آب اضافه نکنید به دلیل این که امکان دارد در طی فرآیند شارژ، الکترولیت گرم شده ومنبسط شود و فوران کند. بعد از اینکه شارژ کامل شد مجدداً سطح الکترولیت را بررسی کنید.
  4) قبل از عمل شارژ درپوشهای باتری را باز کنید، در مناطقی که تهویه مناسب دارند عمل شارژ را انجام دهید و عینک محافظت کننده چشم بزنید. سیگار نکشید، جرقه یا شعله ایجاد نکنید زیرا هنگامی که باتری شارژ می شود گازهای مشتعل شونده ای از آن خارج می شود.
  5) اگر باتری از نوع سیلد است، آن را با جریانی بیش از 25 آمپر شارژ نکنید.
  6) به دستورات تولید کننده شارژر جهت اتصال و جدا کردن کابل ها و عملیات شارژ توجه کرده و آنها را اجرا کنید تا امکان آتش سوزی کاهش یابد، معمولاً باید قبل از اتصال یا جدا کردن کابل ها به باتری دستگاه شارژ را خاموش کرد.
  7) اگر باتری گرم شده یا شدیداً از آن گاز خارج می شود یا الکترولیت از آن فوران می کند، شارژر را موقتاً خاموش کنید یا میزان جریان شارژ را کاهش دهید.
  8) مطمئن باشید که در شارژ اتومبیل با یک شارژر خارجی با ولتاژ بالا خسارتی به سیستم الکتریکی نخواهد رسید حتی اگر احتمال کمی هم وجود دارد، کابل منفی باتری را قبل از اتصال شارژر به باتری از آن قطع کنید.
  معمولاً هنگامی که اتومبیل با یک باتری کمکی استارت شد، باتری شروع به شارژ شدن می کند. اما هرگز ممکن نیست بتواند باتری را کاملاً شارژ کند! مدت زمانی که طول می کشد تا یک باتری به طور کامل شارژ شود به مقدار دشارژ آن، مقدار اضافی جریان که به باتری برگردانده می شود، مدت زمانی که موتور کار کرده، RPM و دما بستگی دارد.
  دینام توسط تولید کننده اتومبیل برای تحمل بیشترین مقدار بار جانبی و نگهداری از باتری در اتومبیل (نه شارژ مجدد یک باتری کاملاً تخلیه شده)، به کار برده شده است.
  مثلاً، اگر 300 آمپر در مدت 10 ثانیه برای روشن کردن یک اتومبیل، که شارژ باتری آن کامل است نیاز باشد، تقریباً مدت 5/2 دقیقه برای شارژ سیستم جهت جایگزینی توان با اعمال جریان 25 آمپر یا مدت 6 دقیقه با اعمال جریان 10 آمپر یا مدت 1 ساعت با اعمال جریان یک آمپر لازم است.
  کاربرد چنین مثالی برای یک باتری دشارژ شده دارای RC ، 120 دقیقه، تقریباً 86 برابر طولانی تر از شارژ آن یا 5/3 ساعت در 25 آمپر، 8.7 ساعت در 10 آمپر یا 86.4 ساعت در یک آمپر طول می کشد.
  اگر در اتومبیل چراغ اضافی، آمپلیفایر، دزدگیر، تلفن های سلولی (cellular telephone) یا دیگر لوازم و "توقف و حرکت" پشت سرهم وجود داشته باشد، امکان ندارد که دینام بتواند جریانی به اندازه کافی جهت نگهداشتن شارژ کامل باتری تولید کند و بنابراین نیاز به افزایش ظرفیت سیستم شارژ می باشد. باید جمع بار کلیه چراغ ها، فن ها و لوازمی که در اتومبیل به کار می رود کمتر از 75٪ ماکزیمم جریان خروجی سیستم شارژ باشد، که حداقل 25٪ برای شارژ باتری موجود باشد.
  یک روش بهتر برای شارژ باتریها استفاده از یک شارژر جریان ثابت خارجی است که برای فرستادن ماکزیمم 12٪ مقدار RC باتری تنظیم شده است و وضعیت شارژ را کنترل می کند. برای باتریهای کاملاً دشارژ شده، جدول زیر به وسیله BCI منتشر شده و مقادیر شارژ پیشنهادی باتری و زمان شارژ آورده شده است:
  شارژ سریع شارژ آرام مقدار ظرفیت ذخیره شده RC
  2/5 ساعت با 20 آمپر 15 ساعت با 3 آمپر 80 دقیقه یا کمتر
  3/75 ساعت با 20 آمپر 21 ساعت با 4 آمپر 80 تا 125 دقیقه
  5 ساعت با 20 آمپر 2/2 ساعت با 5 آمپر 125 تا 170 دقیقه
  7/5 ساعت با 20 آمپر 23 ساعت با 6 آمپر 170 تا 250 دقیقه
  6 ساعت با 40 آمپر 24 ساعت با 10 آمپر بالاتر از 250 دقیقه
  بهترین روش شارژ، شارژ آرام است که توسط یک ولتاژ ثابت خارجی (یا شارژری با جریان کم (tapered current)) تأمین شود زیرا الکترولیت زمان بیشتری جهت نفوذ به صفحات پیدا می کند.
  برای جلوگیری از آسیب دیدن یک باتری کاملاً دشارژ، جریان اعمالی باید کمتر از 1٪ مقدار CCA در طول اولین 30 دقیقه باشد. با یک شارژر با جریان کم (taper charge) می توان یک جریان شدید ماکزیمم 30 آمپری، در مدت زمان کوتاه ماکزیمم 30 دقیقه ای به باتریهای غیر سیلد اعمال کرد و سپس آن را به صورت نزولی تنظیم کرد تا اینکه وضعیت شارژ به 100٪ برسد.
  یک شارژر اتوماتیک باتری با ولتاژ ثابت، یک منبع تغذیه 15 ولتی تثبیت شده است که در مقدار 4,14 ولت و دمای 26.7 درجه سانتیگراد تنظیم شده است. اگر دمای محیط صفر درجه سلسیوس بود، ولتاژ شارژ را به مقدار 15.3 ولت برسانید و اگر یک باتری بدون مراقبت و نگهداری را شارژ می کنید مقدار 2,0 ولت به آن اضافه کنید.
  و اگر با یک شارژر نامطلوب اقدام به شارژ کنید این احتمال وجود دارد که بیش از اندازه باتری را شارژ کند (over charge) و سبب به جوش آمدن الکترولیت شود. از شارژهای سریع با جریان شدید برای شارژ باتریهای سولفاته یا شدیداً دشارژ شده استفاده نکنید. در این شرایط یک جریان ثابت درحدود 1 تا 2 آمپر مدت 60 تا 120 ساعت لازم است. الکترولیت هرگز نباید در هنگام شارژ به جوش بیفتد به دلیل این که جریان زیاد تنها گرما و گازهای مشتعل شونده ایجاد می کند.

 • • شناسائی بار مزاحم (Parasitic Load)

  بار پارازیتی، بار اضافی است که توسط وسایل الکتریکی مانند ساعت، کامپیوتر، سیستم دزدگیر و ... ایجاد می شود و در هنگامی که موتور خاموش است، (key off) عمل می کند. بارهای پارازیتیک نوعاً 20 تا 120 میلی آمپر جریان می کشند. جهت تست بارهای پارازیتیک یک آمپرمتر را به صورت سری با ترمینال منفی یا مثبت باتری و کابل آن در حالیکه موتور خاموش است، اتصال دهید.
  اگر بار پارازیتیک به طور ناگهانی باتری را دشارژ کرد، تا زمانی که مشکل سیستم الکتریکی را تشخیص نداده اید، فیوزها را یکی یکی بیرون آوردید تا المان الکتریکی متخلف مشخص گردد. روشن گذاشتن چراغ های جلو اتومبیل، یک باتری دارای شارژ کامل (بامقدار RC، 90 دقیقه) را در مدتی بین 4 تا 6 ساعت بطور کامل دشارژ خواهد کرد.

 • • چگونگی افزایش طول عمر باتری

  1) بهترین راه جهت افزایش طول عمر باتری مراقبت مستمر از باتری و موتور می باشد. در آب و هوای سرد برای افزایش عمر باتری، باتری را کاملاً شارژ و موتور را گرم نگاه دارید. در آب و هوای گرم و در طول تابستان، باید سطح الکترولیت را مرتباً بررسی کرده و آب باتری را به سطح لازم برسانید. این مطلب ناشی از دمای زیاد زیر کاپوت است.
  استفاده از محافظ گرما در باتریها رایج تر شده و تولید کنندگان خودرو توسط آن باتری را از دمای بالای زیر کاپوت محافظت می کنند. برخی تولید کنندگان باتری نوعی باتری مخصوص مناطق گرمسیر تولید کرده اند که مقدار الکترولیت در باتری را افزایش داده اند تا خنک سازی بهتر انجام شود و یا از فرمولاسیون خاصی برای صفحه استفاده کرده اند.
  2) آب کاهش یافته را اضافه کنید – هرگز اسید یا آب آلوده اضافه نکنید و بیش از اندازه آن را از آب پرنکنید.
  3) قبل از روشن کردن اتومبیل کلیه تجهیزات جانبی برقی وچراغ های خودرو را خاموش کنید به دلیل این که باعث کاهش بار باتری در هنگام استارت و خصوصاً در هوای سرد می شود.
  4) روشن گذاشتن کلیه چراغ ها یا تجهیزات جانبی برقی دیگر خودرو ودشارژ کامل باتری خصوصاً در باتری بدون مراقبت و نگهداری سبب خراب شدن باتری اتومبیل می شود. بعد از شارژ کامل باتری برای تعیین خسارات وارده احتمالی باتری راتست کنید.
  5) بار پارازیتیک را به کمتر از 120 میلی آمپر کاهش دهید.
  6) باتری های با شارژ کامل را در مکان های سرد قرار دهید و مرتباً هنگامیکه مقدار شارژ آنها به کمتر از 80٪ شارژ کامل می رسد یا بعد از 6 ماه (هر کدام زودتر اتفاق افتد) آن ها را شارژ کنید.
  7) در آب و هوای سرد، افزایش قطر کابل باتری (نمره سیم کوچکتر) به افزایش توان در دسترس باتری برای موتورهای استارتر کمک می کند.

 • • مهمترین علل ضعیف شدن ناگهانی باتری

  1) کاهش الکترولیت (که عامل 50٪ از کارافتادگی باتری هاست) به دلیل گرمای بیش از اندازه در زیر کاپوت یا شارژ بیش از حد (over charge)
  2) دشارژ زیاد (روشن گذاشتن چراغهای اتومبیل)
  3) استعمال بیجا یا کاربرد باترهای با سایز نامناسب
  4) شل شدن تسمه دینام یا بدون شارژ ماندن
  5) لرزش بیش از اندازه (به دلیل لق شدن بست های نگهدارنده)
  6) استفاده از آب آلوده
  7) خوردگی
  8) یخ زدگی
  پرسش های عمومی

 • • انواع باتریها

  دو نوع از رایج ترین انواع باتری های اتومبیل عبارتند از: باتریهایی که به مراقبت کمتری (LM = Low Maintenance) نیاز دارند (غیر سیلد) و بدون نیاز به مراقبت (MF = Maintenance Free) (غیر سیلد یا سیلد). باتریهای با مراقبت کمتر (LM) دارای صفحه سرب آنتیموان / کلسیم (دو آلیاژی یا هیبرید) می باشند. در حالیکه باتریهای بدون نیاز به مراقبت (MF) دارای صفحه سرب – کلسیم / کلسیم هستند.
  باتری های بدون نیاز به مراقبت (MF) به مراقبت های پیشگیرانه کمتری نیازمندند، دارای عمری طولانی تر، شارژ سریع تر، مقاومت بیشتر در برابر شارژ بیش از حد (over charge)، کاهش خوردگی ترمینال ها و Shelf Life طولانی تر اما در برابر عیوب ناشی از دشارژ عمیق (Deep Discharge) به دلیل افزایش ریزش مواد فعال صفحات سریعتر از کار می افتند. در آب و هوای گرم پیشنهاد می شود که باتری غیر سیلد خریداری شود به دلیل این که در یک باتری سیلد هنگامی که به آب نیاز است، نمی توان آب اضافه کرد و نمی توان غلظت ویژه آن را با هیدرومتر اندازه گرفت.
  در آینده این انتظار می رود که باتریهای گرانتر دارای دریچه های تنظیم کننده (valve regulated) (سلول های ژلی و جاذب های پشم شیشه ای (absorbent glass mat (AGM))) به کار برده شود. به دلیل اینکه کارخانه های تولید کننده اتومبیل خواهان افزایش مدت زمان وارانتی خود می باشند وهمچنین مکان باتری ها را از کاپوت اتومبیل (به دلیل محافظت از گرمای زیاد) به محل دیگری تغییر می دهند.
  برای استفاده در کامیون ها یا وسایل نقلیه عمومی ((RV) recreational vehicles))، (4×4ها)(منظور اتومبیل های دو دیفرانسیل است)، ون ها (نوعی اتومبیل استیشن مشابه با آمبولانس که کاربرد شخصی دارد) یا وسایل نقلیه ورزشی، برخی تولید کنندگان باتری هایی با استحکام بالا درمقابل "لرزش زیاد" یا باتری های از نوع RV را طراحی کرده اند تا اثرات لرزش طبیعی را کاهش دهند. باتریهای اتومبیل به منظور ایجاد جریان استارت اولیه با آمپر بالا (high initial cranking amp) (معمولاً برای 5 تا 15 ثانیه) برای روشن کردن موتور به صورتی خاص طراحی شده اند. در حالی که باتریهای با سیکل زیاد (deep cycle) یا باتری شناورهای دریایی ها (marine) برای دشارژ طولانی مدت با آمپراژ کم طراحی شده اند.

 • • اندازه (Size) باتری

  تولید کنندگان، باتری های خود را براساس مشخصات بین المللی پذیرفته شده توسط انجمن بین المللی باتری BCI با شماره گروه هایی ((24,26,70,75,... که بر پایه اندازه ظاهری جعبه، محل قرارگیری ترمینال وپلاریته ترمینال می باشد مشخص می کنند.
  شماره گروه باتری OEM یک شاخص مناسب جهت تعیین کردن گروه جایگزین می باشد. در یک گروه، مقادیر CCA و RC ، وارانتی و نوع باتری در مدل های مختلف با نام تجاری یکسان یا نام تجاری متفاوت، یکسان نیست. باتریها معمولاً براساس مدل شان فروخته می شوند. بنابراین شماره گروه های متفاوتی برای قیمت های یکسان وجود خواهد داشت. این مطلب به این معناست که با یک قیمت ثابت می توان یک باتری از لحاظ ظاهر بزرگتر با RC بیشتر را جایگزین باتری قبلی کرد. برای مثال گروه 34/78 ممکن است جایگزین گروه 26/70 کوچکتر شود و به مقدار 30 دقیقه بیشتر RC تولید کند. اگر چنین عملی انجام شد، اطمینان حاصل کنید که باتری جایگزین شده در جای خود بدرستی قرار گیرد، کابل ها به ترمینال مناسب خود متصل شوند و ترمینال ها با درب کاپوت در موقعی که بسته می شود تماس پیدا نکند.

  • تازگی باتری Freshness (تولید به روز باتری)

  گاهی اوقات تشخیص "نو بودن" یک باتری دشوار است. هرگز باتری که بیش از 6 ماه از عمر آن گذشته است را خریداری نکنید. به این دلیل که عمل سولفاته شدن در آن آغاز شده است سولفاته شدن هنگامی اتفاق می افتد که سولفات سرب نتواند به مواد شارژ شده تبدیل گردد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که باتری های دشارژ شده برای مدتی طولانی درهمین حالت باقی بمانند یا مقدار زیادی آب از دست داده باشند .
  معمولاً تاریخ تولید بر روی جعبه حک شده است. این تاریخ معمولاً ترکیبی از حروف و شماره ها می باشد. ماهها با حروف نشان داده می شوند.
  همانطور که نان تازه بهتر است، باتری تازه نیز بهتر است.

 • • وارانتی (warranty)

  وارانتی باتری بیانگر عملکرد باتری در طول عمر خودرو نمی باشد. اغلب تولیدکنندگان، وارانتی را براساس
  باتری های معیوب و جایگزین شده تعیین خواهند کرد، بنابراین چنانچه یک باتری در نیمه عمر یا بیش از نیمی از عمر وارانتی خود از کار افتد به نظر می رسد که خرید یک باتری جدید کاملاً به صرفه تر می باشد. البته استثنائی که در این مورد وجود دارد مربوط به مدت زمان وارانتی با تعویض مجانی است که نشان دهنده ریسکی است که سازنده پذیرفته است. هرچه مدت زمان وارانتی با تعویض مجانی طولانی تر باشد برای خریدار بهتر است و معمولاً نشان دهنده کیفیت بهتر باتری است.

 • • افسانه هایی درباره باتری ها

  *انبار کردن یک باتری بر روی سطوح بتونی آن را دشارژ خواهد کرد. جعبه های باتری های سرب اسیدی جدید بهتر سیلد شده اند، بنابراین نشتی خارجی (External leakage) که منجر به دشارژ می گردد برای آنها وجود نخواهد داشت.
  تغییرات دمایی شدید در باتریهای بزرگ می تواند نشتی داخلی یا دشارژ خودبخود را در صورتیکه باتری در یک اتاق کاملاً سرد یا در یک اتاق گرم نگهداری شود یا در یک شناور دریایی نصب شده باشد، افزایش دهد.
  * حرکت ماشین سبب شارژ کامل باتری می شود.
  عواملی وجود دارد که بر توانائی دینام در شارژ باتری اثر می گذارد. مهمترین این عوامل عبارتند از: مقدار جریانی که از دینام به باتری جهت شارژ آن فرستاده می شود، مدت زمانی که جریان در دسترس است و دما.
  عموماً کارکردن موتور در حالت خلاص (idle) یا حرکت و توقف های پشت سرهم در شرایط آب و هوای نامناسب در شب سبب شارژ نشدن باتری خواهد شد.
  * امکان منفجر شدن باتری وجود ندارد.
  با وجود اینکه درپوشهای تهویه کاهش دهنده جرقه، کمک به کاهش تولید گاز می کند، شارژ مجدد باتری گازهای اکسیژن و هیدروژن تولید می نماید.
  اگر جرقه ای داخل باتری و به این گازها راه یابد سبب انفجار بزرگی خواهد شد.
  * یک باتری با ماندن در انبار شارژ خود را از دست نخواهد داد.
  باتریها دشارژ خود به خودی یا پدیده تراوش الکتروشیمیائی داخلی دارند که سبب دشارژ کامل و سولفاته شدن آن در طول زمان می شود. در ابتدا برای انبار کردن یک باتری، باید آن را کاملاً شارژ کرد و در مکانی سرد در دمایی بالاتر از دمای انجماد قرار داد و زمانی که به 80٪ از وضعیت شارژ کامل خود می رسد یا هر 6 ماه یک بار (هر کدام زودتر اتفاق افتاد) آنها را شارژ کرد. اگر در یک وسیله نقلیه قرار داده شده، کابل منفی آن را قطع کنید.
  * باتری های بدون مراقبت و نگهداری هرگز نیازی به الکترولیت ندارند.
  در آب و هوای گرم امکان تبخیر الکترولیت بدلیل دمای بالای زیر کاپوت وجود دارد. همچنین الکترولیت ممکن است در شارژ با ولتاژ زیاد یا جریان زیاد مقداری از الکترولیت خود را از دست بدهد.

  • دینام را بوسیله قطع ارتباط باتری با خودرو و موتور در حال حرکت تست کنید. یک باتری همچون تثبیت کننده ولتاژ یا یک فیلتر برای جریان DC تولید شده توسط دینام عمل می کند. قطع کردن اتصال باتری با موتور در حال حرکت ممکن است به المانهای الکترونیکی خودرو از قبیل کامپیوتر، رادیو، استریو و سیستم دزدگیر و ... یا سیستم شارژ آسیب رساند. هرگز این اتصال را قطع نکنید.