ما راه حل شما هستیم

توان و ظرفیت باتری ها

توان الکتریکی باتری

توانی که هر باتری بر حسب وات فراهم می‌کند، برابر حاصل‌ضرب ولتاژ آن (بر حسب ولت) در حداکثر جریان مجاز آن (برحسب آمپر) می‌باشد. در کاربردهایی با توان بالااز جمله راه اندازه موتور خودرو، میزان توان‌های تامین شده در فواصل زمانی کوتاه به بیش از ۱۰۰۰ وات می‌رسد. در کاربرد کم توان در وسایل الکترونیکی ظریف، مانندسمعک‌ها و ساعت‌های رایانه‌ای، اندازه توان‌های فراهم شده نزدیک چند میلی وات است.
ظرفیت باتری

روشهای مختلفی برای تعیین مقدارظرفیت یک باتری توسط انجمن بین المللی باتری ( Battery Council International=BCI) ارایه شده است که 4 روش به ترتیب اهمیت عبارتند از :

الف .آمپر گرداندن میل لنگ در شرایط سرد= تست باتری در شرایط سرد (Cold Cracking Amps=CCA ):

این مقدار نشاندهنده توانایی یک باتری برای کار در شرایط سرد میباشد و برابر است به مقدار آمپری که یک باتری در دمای 0 درجه فارنهایت (17.8- درجه سانتیگراد )میتواند از خود خارج کند بدون اینکه ولتاژ باتری کمتر 7.2 ولت شود.

ب: آمپر گرداندن میل لنگ = تست باتری (Cracking Amps = CA )

مانند روش قبلی منتها در دمای 32 درجه فارنهایت (تقریبا 7.7 درجه سانتیگراد). البته رابطه ای تقریبی وجود دارد که میتوان این دو عدد (CCA) را به ( CA) تبدیل نمود
CA= CCA×1.25

ج: ظرفیت ذخیره باتری (Reserve Capacity=RC )

مدت زمانی که باتری بتواند در دمای 80 درجه فارنهایت ( 26.7 درجه سانتیگراد) جریان 25 آمپر بدهد بدون اینکه ولتاژ کل آن کمتر از 10.5 ولت شود. باتری باید بتواند در صورت خراب شدن سیستم شارژ در زمان نسبتا طولانی نیازهای الکتریکی خودرو را مرتفع کند .

د: آمپر-ساعت

حاصلضرب شدت جریان در زمانی است که آن باتری میتواند این شدت جریان را تامین کند. واحد آن آمپر ساعت (Ah ) میباشد.

ساعت × شدت جریان = ظرفیت
مثلا اگر ظرفیت یک باتری Ah 60 است یعنی میتواند
مدت 60 ساعت جریان 1 آمپری را تامین کند (60 × 1 = 60 )
یا مدت 1 ساعت جریان 60 آمپری را تامین کند ( 1× 60 = 60 )
یا مدت 20 ساعت جریان 3 آمپری را تامین کند ( 20 × 3 = 60)

نکته : هنگامی که آمپر از باتری کشیده میشود نباید ولتاژ باتری کمتر از 10.5 ولت شود .

عواملی که در تغییر مقدار ظرفیت باتری موثر هستند عبارتند از :
تعداد صفحات باتری ، مساحت صفحات باتری ، دما ، مقدار الکترولیت و چگالی الکترولیت میباشد.