ما راه حل شما هستیم

دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ، لوازم و مجموعه های خودرو

تاریخ شروع : دوشنبه 25 آبان 94       16 نوامبر 2015 میلادی       Mon 16 November 15

تاریخ پایان : پنج شنبه 28 آبان 94       19 نوامبر 2015 میلادی       Thu 19 November 15

کشور، شهر و محل برگزاری :

آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, Tehran

سطح برگزاری : داخلی، بین المللی

برگزارکننده : شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

اطلاعات تماس : 22662767

منبع ذکر رویداد : سایت رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران( http://www.iranfair.com/ )