ما راه حل شما هستیم

ماتریس B.C.G

ماتریس ب.س.ج (B.C.GMATRIX) از ابتدایی ترین و اولین مراحل انجام کار در برنامه بازاریابی یک سازمان است که همیشه باید در نظر داشت
 برای درک بیشتر به لینک دانلود مراجعه نمایید.