ما راه حل شما هستیم

هفتمين نمايشگاه صنعت قطعات خودرو استان گلستان ١٢ لغايت ١٥ بهمن

همراه با همایش و رونمایی از برند مكس پاور - محصول صبا باتری

به میزبانی اقای عباس نیرومند