ما راه حل شما هستیم

55054

مشخصات فنی

 • آمپر: 50
 • تیپ: L1
 • شماره فنی: 55054
 • جریان لحظه ای: 420
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B13
 • وزن: 12.2
 • طول: 208
 • عرض: 174
 • ارتفاع: 190
 • ارتفاع کل: 190