ما راه حل شما هستیم

56068

مشخصات فنی

 • آمپر: 60
 • تیپ: D23
 • شماره فنی: 56068
 • جریان لحظه ای: 480
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: *
 • وزن: 14.6
 • طول: 230
 • عرض: 172
 • ارتفاع: 200
 • ارتفاع کل: 220