ما راه حل شما هستیم

56219

مشخصات فنی

 • آمپر: 62
 • تیپ: L2
 • شماره فنی: 56219
 • جریان لحظه ای: 540
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B13
 • وزن: 14.8
 • طول: 242
 • عرض: 174
 • ارتفاع: 190
 • ارتفاع کل: 190