ما راه حل شما هستیم

56638

مشخصات فنی

 • آمپر: 66
 • تیپ: L3
 • شماره فنی: 56638
 • جریان لحظه ای: 540
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B13
 • وزن: 16.0
 • طول: 277
 • عرض: 174
 • ارتفاع: 190
 • ارتفاع کل: 190