ما راه حل شما هستیم

57412

مشخصات فنی

 • آمپر: 74
 • تیپ: L3
 • شماره فنی: 57412
 • جریان لحظه ای: 680
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B13
 • وزن: 16.9
 • طول: 277
 • عرض: 174
 • ارتفاع: 190
 • ارتفاع کل: 190