ما راه حل شما هستیم

58043

مشخصات فنی

 • آمپر: 80
 • تیپ: L4
 • شماره فنی: 58043
 • جریان لحظه ای: 640
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B13
 • وزن: 18.9
 • طول: 315
 • عرض: 174
 • ارتفاع: 190
 • ارتفاع کل: 190