ما راه حل شما هستیم

58827

مشخصات فنی

 • آمپر: 88
 • تیپ: L5
 • شماره فنی: 58827
 • جریان لحظه ای: 680
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B13
 • وزن: 21.4
 • طول: 354
 • عرض: 174
 • ارتفاع: 190
 • ارتفاع کل: 190