ما راه حل شما هستیم

55530

مشخصات فنی

 • آمپر: 55
 • تیپ: L2
 • شماره فنی: 55530
 • جریان لحظه ای: 350
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B4
 • وزن: -
 • طول: 248
 • عرض: 175
 • ارتفاع: 188
 • ارتفاع کل: 188