ما راه حل شما هستیم

65D23R

مشخصات فنی

 • آمپر: 60
 • تیپ: D23
 • شماره فنی: 65D23R
 • جریان لحظه ای: 500
 • چینش: 1
 • قطب: A
 • لبه: B1
 • وزن: -
 • طول: 230
 • عرض: 172
 • ارتفاع: 200
 • ارتفاع کل: 220