ما راه حل شما هستیم

56650

مشخصات فنی

 • آمپر: 66
 • تیپ: L3
 • شماره فنی: 56650
 • جریان لحظه ای: 420
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: B4
 • وزن: -
 • طول: 272
 • عرض: 174
 • ارتفاع: 192
 • ارتفاع کل: 192