ما راه حل شما هستیم

95D31L

مشخصات فنی

 • آمپر: 80
 • تیپ: D31
 • شماره فنی: 95D31L
 • جریان لحظه ای: 670
 • چینش: 0
 • قطب: A
 • لبه: *
 • وزن: 19.5
 • طول: 302
 • عرض: 172
 • ارتفاع: 200
 • ارتفاع کل: 220