ما راه حل شما هستیم

58514

مشخصات فنی

 • آمپر: 85
 • تیپ: D31
 • شماره فنی: 58514
 • جریان لحظه ای: 680
 • چینش: 1
 • قطب: A
 • لبه: *
 • وزن: 20.2
 • طول: 302
 • عرض: 172
 • ارتفاع: 200
 • ارتفاع کل: 220