ما راه حل شما هستیم

60046

مشخصات فنی

 • آمپر: 100
 • تیپ: 27
 • شماره فنی: 60046
 • جریان لحظه ای: 760
 • چینش: 1
 • قطب: A
 • لبه: B1
 • وزن: 23.5
 • طول: 302
 • عرض: 172
 • ارتفاع: 200
 • ارتفاع کل: 220