ما راه حل شما هستیم

160G51R

مشخصات فنی

 • آمپر: 150
 • تیپ: G51
 • شماره فنی: 160G51R
 • جریان لحظه ای: 1000
 • چینش: 4
 • قطب: A
 • لبه: *
 • وزن: 39.2
 • طول: 506
 • عرض: 212
 • ارتفاع: 210
 • ارتفاع کل: 230