ما راه حل شما هستیم

68032

مشخصات فنی

 • آمپر: 180
 • تیپ: DIN665
 • شماره فنی: 68032
 • جریان لحظه ای: 1000
 • چینش: 4
 • قطب: A
 • لبه: *
 • وزن: 43.9
 • طول: 511
 • عرض: 222
 • ارتفاع: 202
 • ارتفاع کل: 217