ما راه حل شما هستیم

گارانتی

تست باتری برای احراز شرایط گارانتی :

در مرکز خدمات پس از فروش مراحل شش گانه زیر انجام میشود تا مشخص گردد که باتری شامل گارانتی می باشد یا نه

این مراحل به ترتیب انجام میشوند و فقط در صورت موفقیت در هر مرحله  مراحل دیگرانجام میشوند :

A- بررسی و تطبیق مدارک

 1. رویت و انطباق فاکتور فروش و کارت گارانتی مهر شده
 2. انطباق فاکتور و کارت گارانتی با باتری مورد نظر
 3. تناسب ظرفیت باتری با مصرف خودرو

 

B- بازرسی ظاهری باتری و خودرو ( در صورت نبود خورد از برسی مراحل مربوط به خودرو صرفه نظر میشود )

 1. شکستگی - بادکردگی - دفرمگی - هر گونه صدمات ناشی از ضربه و یا اتش سوزی
 2.  قطب ها از لحاظ اتصال کوتاه و خوردگی
 3. باز شدن کل باتری و یا هیدرومتر به هر دلیل و هر روش
 4. اضافه شدن یا کم شدن الکترولیت به هر روش
 5. شل شدن تسمه دینام
 6. خوردگی کابلها یا سر باتریها
 7. شل شدن بست های نگهدارنده باتری یا کابل های سر باتریها

 

C- تست های ابتدایی باتری

تست های ابتدایی باتری در حضور مشتریان و برای حصول اطمینان از عدم قطعی و یا دیگر موارد انجام میشود .

 1. تست قطع نبودن باتری با دستگاه . (در صورت قطع بودن باتری , باتری در ابتدا حدود 12 ولت را نشان خواهد داد اما در زمان اعمال بار و استارت زنی با دستگاه ولتاژ باتری به حدود صفر میرسد)
 2. تست غلظت اسید با اسید سنج . غلظت اسید باید 1280 تا 1250 باشد کا در صورت پایین تر بودن باتری نیاز به شارژ با جریان پایین دارد .
 3. تست وزن باتری . هر سری (آمپر) باتری دارای یک وزن مخصوص به خود است که این وزن در کاتالوگ ها ثبت شده است . اگر وزن باتری مورد نظر تفاوت فاحشی با استاندارد ها داشته باشد نشان از کم شدن الکترولیت به سبب شارژ بیش از حد دینام است .

D- تکمیل فرم مراجعه کننده و تحویل باتری جایگزین به صورت امانی

E- تست های تکمیلی (این تست ها حداقل 48 ساعت  طول می کشد)

 1. دشارژ باتری . در بسیاری از موارد باتری ها به دلیل شارژ و مصرف غیر اصولی کریستاله میشوند .

در زمان کریستاله شدن باتری , بلورهای کریستالی شکلی در اطراف پلیت ها تشکیل میشود که این بلورها مانع از مشارکت پلیت در واکنش های شیمیایی میشوند و از شارژگیری هر پلیت جلوگیری میکنند . اگر این کریستالها شکسته نشوند با زیاد شدن شارژ فقط ضخامت این بلورها اضافه میشود و هیچ شارژی به خود پلیت نمی رسد . عمل دشارژ باعث شکسته شدن این بلورهای کریستالی میشود .

برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید قبل از شارژ پلیت های باتری از کریستالها پاک شوند بدین منظور باید باتری تا حداکثر 30% از ظرفیت اسمی خود تخلیه و دشارژ شود .

میزان زمان و آمپر دشارژ برای هر باتری متفاوت است و با محاسبه مقدار آمپر و جریان مشخص میشود .

میزان جریان گیری از باتری در زمان دشارژ : I=P/U

که در این فرمول U=12  است و P توان وسیله ای است که به وسیله آن دشارژ میکنیم . مثل یک لامپ 100 وات .

مثال :

باتری : 60 آمپر/ ساعت             وسیله دشارژ : لامپ 100 وات

میزان دشارژ = 60 * 30% = 18 آمپر

یعنی باید به 18 آمپر برسد یعنی 18-60 جریان کشیده شود که بابر است با 42 آمپر

جریانی که لامپ 100 وات میگیرد = 100/12 = 8.3 آمپر

زمان لازم : 8.3/42 =  5 ساعت

یعنی باید توسط یک لامپ 100 وات 5 ساعت جریان از باتری کشید تا باتری به 30% ظرفیت اسمی خود افت کند .

 1. شارژ باتری . دو نوع شارژ برای باتری وجود دارد : شارژ سریع و شارژ کند . شارژ سریع به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود (درمرکز خدمات این مجموعه هم هرگز انجام نمی شود) . اما شارژ کند بدین صورت است که باتری با 5% ظرفیت خود و به مدت 20 ساعت شارژ میشود . یعنی باتری 60 آمپر با 3 آمپر و به مدت 20 ساعت باید شارژ شود.

F- تست نهایی

در این تست باتری (که شارژ کامل شده) به مدت 24 ساعت در حالت سکون و بدون هیچ شارژ و دشارژی قرار میگیرد و بعد از 24 ساعت تست بار (Load test )انجام میشود . در تست بار به مدت 15 الی 20 ثانیه به اندازه CCA باتری (جریان لحظه ای یا استارت در هوای 18- درجه سانتیگراد) جریان از باتری کشیده میشود . بعد از این اعمال بار اگر ولتاژ باتری بالی 8 ولت باشد باتری سالم است و اگر به زیر 8 ولت برسد باتری خراب و شامل گارانتی است .