ما راه حل شما هستیم
باتری ایاس (EAS)

باتری ایاس (EAS)

بیشتر از واقعیت

محصول کمپانی INCI AKU و ساخت کشور ترکیه می باشد.
این باتری با تکنولوژی EXPAND و با صفحات سیلور - کلسیم ساخته شده . این الیاژ استفاده شده در صفحات قدرت استارت زنی بالا و طول عمر زیاد را در پی دارد .
کمپانی INCI AKU برای محصولات صادراتی خود با اضافه کردن یک یا دو پلیت به هر سلول از باتری 2 الی 5 آمپر به ظرفیت اسمی باتری اضافه میکند تا جریان دهی در شرایط سخت سرمایی و گرمایی راحت تر انجام پذیرد. گارانتی باتری ایاس را شرکت اطلس توسعه زرین بر عهده دارد.

ردیف آمپر تیپ شماره فنی جریان لحظه ای چینش قطب لبه وزن ابعاد
CAPACITY SHORT CODE CCA LAYOUT TERMINAL HOLD-DOWN WEIGHT Dimension(MM)
(20HR) (SAE) (KH) طول (L) عرض (W) ارتفاع (H) ارتفاع کل (TH)
1 50 L1 LM 54430 300 0 A B0 - 206 171 190 190
2 50 L2 LM 55030 306 0 A B0 - 248 175 188 188
3 55 L2 LM 55530 350 0 A B0 - 248 175 188 188
4 60 D26 LM 70D26R 400 1 A B0 - 275 167 192 221
5 66 L3 LM 56650 420 0 A B0 - 272 174 192 192
6 74 L3 LM 57450 500 0 A0 B0 - 272 174 192 192
7 88 D30 LM 88D30R 600 1 A B0 - 300 167 200 220
8
9
10 100 E39 LM 100E39R 700 - A B0 - 390 171 210 236
11 110 E39 LM 110E39R 700 - A B0 - 390 171 210 236
12 120 E39 LM 120E39R 750 - A B0 - 390 171 210 236
13 50 L1 LM 54430 300 0 A B0 - 206 171 190 190
14 90 D31 105D31L 650 1 A B1 - 302 172 200 220
15 90 D31 105D31R 650 0 A B1 - 302 172 200 220
16 50 L2 55530 306 0 A B9 - 248 175 188 188
17 55 ;L2 55530 350 0 A B13 - 248 175 188 188
18 60 L2 56030 400 0 A B9 - 248 275 188 188
19 60 D23 65D23R 500 1 A B1 - 230 172 200 220
20 60 D23 65D23L 500 0 A B1 - 230 172 200 220
21 60 D26 70D26R 400 1 A B0 - 257 167 192 221
22 66 L3 56650 420 0 A B8 - 272 174 192 192
23 70 D26 80D26R 600 1 A B1 - 257 172 192 221
24 70 D26 80D26L 600 0 A B1 - 257 172 192 221
25 74 L3 57450 500 0 A B8 - 272 174 192 192
26 90 L2 55030 306 0 A B9 - 248 175 188 188