ما راه حل شما هستیم

واحد فروش

تست باتری برای احراز شرایط گارانتی : در مرکز خدمات پس از فروش مراحل شش گانه زیر انجام میشود تا مشخص گردد که باتری شامل گارانتی می باشد یا نه این مراحل به ترتیب انجام میشوند و فقط در صورت موفقیت در هر مرحله مراحل دیگرانجام میشوند : A- بررسی…
استانشهرستاننام شخصفروشگاهکد شهرتلفنفکسهمراهآدرسکدپستی 1 قم قم علی نوری ایران - کره 0253 7751105 7716658 09123532298 55 متر عمار یاسر - نبش کوچه 35 3716613144 2 قم قم هادی وامق ایران - کره 0253 36500645 36500256 09127520070 خ اراک - بین پل آهنچی و حجتیه 3 مرکزی اراک صفری باتری صفری…